banner-copy.jpg

ภารกิจและขีดความสามารถ

ภารกิจของหน่วยฯ

อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ,และจังหวัดหนองคาย กำกับดูแล การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนดำเนินการฝึก หลักสูตรอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยในอัตราของ มทบ.๒๔

 

ขีดความสามารถ

๑. อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการฝึกปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบ

๒. ให้การศึกษานักศึกษาวิชาทหารได้ในวิชาทั่วไป,วิชาทหารราบ,วิชากิจการ พลเรือน,วิชาทหารม้า,วิชาทหารปืนใหญ่,วิชาทหารช่าง,วิชาทหารสื่อสาร,วิชาอาวุธ และ วิชาการสงครามพิเศษ

๓. ดำเนินการฝึกหลักสูตรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. มีการสนับสนุนการช่วยรบอย่างจำกัด

Last modified onTuesday, 26 June 2018 04:29
  1. รด.จิตอาสา
  2. ฝึกภาคสนาม
  3. จิตสีขาว
  4. กิจกรรมหน่วย
  5. ฝึกภาคที่ตั้งปกติ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อ…

18-04-2018 Hits:2143 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อ วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐น. กำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ณ พุทธศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

Read more

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการ…

18-04-2018 Hits:2090 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง

เมื่อ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ณัฐพล  ทองพั้ว ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทห่าร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง คือ ร.ท.สมเกียรติ  บ่องามผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more
next
prev