banner-copy.jpg

การฝึกศึกษา

วงรอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึก นศท. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ มีวงรอบการปฏิบัติเกี่ยว กับการฝึก นศท. ในรอบ ๑ ปี ดังนี้.

 

เดือน มิ.ย. : การรับสมัคร และรายงานตัว นศท.

 

เดือน ก.ค. – พ.ย. : การฝึกภาคปกติ นศท.

 

เดือน พ.ย. : การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ ๑,๒,๔ ศูนย์ฝึก อ.เมือง จว.อ.ด. การสอบภาคทฤษฎี นศท. ชั้นปีที่ ๓,๕

 

เดือน ธ.ค. : พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม นศท.

 

เดือน ม.ค. – มี.ค : การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ ๒ – ๕ เดือน มี.ค. – เม.ย. การฝึกหลักสูตร ผกท.,ผช.ผกท. หรือการฝึกทบทวน

 

เดือน พ.ค. : การฝึกทบทวนครูฝึกของหน่วย การประชุมรับทราบนโยบายการฝึก นศท.ประจำปี

 

เดือน ก.ย. : การประชุมวางแผนการฝึก นศท.ในปีการศึกษาต่อไป เดือน ต.ค. : การฝึกอบรมหลักสูตร ผกท.พ.

Last modified onTuesday, 09 January 2018 07:46
  1. รด.จิตอาสา
  2. ฝึกภาคสนาม
  3. จิตสีขาว
  4. กิจกรรมหน่วย
  5. ฝึกภาคที่ตั้งปกติ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อ…

18-04-2018 Hits:2143 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อ วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐น. กำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ณ พุทธศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

Read more

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการ…

18-04-2018 Hits:2090 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง

เมื่อ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ณัฐพล  ทองพั้ว ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทห่าร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง คือ ร.ท.สมเกียรติ  บ่องามผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more
next
prev