banner-copy.jpg

ศูนย์ฝึกย่อย ว.อาชีวศึกษาหนองคาย ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตน สวนสนามปิดการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

 

เมื่อวันที่  28 ก.ย.61 เวลา 1000  ศูนย์ฝึกย่อย ว.อาชีวศึกษาหนองคาย ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตน สวนสนามปิดการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมี พ.อ.พิทักษ์  จันทร์เขียว  รอง ผบ.มทบ. 24 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยได้มอบเกียรติบัตร ให้กับ นศท.ที่มีคุณลักษณะทหารดีเด่น , เกียรติหน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนการฝึกวิชาทหาร และมอบของที่ระลึก ให้กับ ผกท.ที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  1. รด.จิตอาสา
  2. ฝึกภาคสนาม
  3. จิตสีขาว
  4. กิจกรรมหน่วย
  5. ฝึกภาคที่ตั้งปกติ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อ…

18-04-2018 Hits:2143 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อ วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐น. กำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ณ พุทธศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

Read more

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการ…

18-04-2018 Hits:2090 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง

เมื่อ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ณัฐพล  ทองพั้ว ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทห่าร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง คือ ร.ท.สมเกียรติ  บ่องามผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more
next
prev