banner-copy.jpg

วันทหารผ่านศึก

เมื่อเช้าวันที่ ๓ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ร่วมกับ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตอุดรธานี จัดพิธีสวนสนาม เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก โดยมี พล.ต.กนก  ภู่ม่วง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ เป็นประธานฯ  มีขบวนสวนสนาม จำนวน ๓ กองร้อย ได้แก่ กองร้อยที่ ๑ จัดจาก กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๒๔ , กองร้อยที่ ๒ จัดจาก กองบิน ๒๓ และ กองร้อยที่ ๓ จัดจาก กองพันทหาร   ปืนใหญ่ ที่ ๑๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓  , ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ และ อาสาสมัครรักษาดินแดน   โดยมี พันตรี ชัยวัฒน์  ดวงดี จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ เป็นผู้บังคับกองผสม นอกจากนี้ยังมีขบวนสวนสนามของทหารผ่านศึก 6 กรณีสงคราม นำโดย พลโทกฤตัชญ์  สรวมศิริ  นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึก  เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ครบ ๗๐ ปี ของการจัดตั้งของการจัดตั้ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณทหารผ่านศึกดีเด่น ที่มีความมานะ อดทน ต่อสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จ สามารถสร้างฐานะได้อย่างมั่นคง บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่อง และประกาศเกียรติคุณสืบไป มีจำนวน ๒ ท่าน คือ  สิบตรี วินัย  พานอนันต์  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๓ อายุ  ๔๔  ปี อ.เมืองอุดรธานี และพลทหาร  ปัญญา  ขวัญยืน ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔  อายุ  ๔๕  ปี   อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ท่ามกลางความภูมิใจ ในเกียรติ และศักดิ์ศรีของทหารผ่านศึกและครอบครัวที่มาร่วมงาน ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ค่ายประจักษ์ศิลปาคมจ.อุดรธานี

Fon

  1. รด.จิตอาสา
  2. ฝึกภาคสนาม
  3. จิตสีขาว
  4. กิจกรรมหน่วย
  5. ฝึกภาคที่ตั้งปกติ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อ…

18-04-2018 Hits:2143 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อ วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐น. กำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ณ พุทธศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

Read more

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการ…

18-04-2018 Hits:2090 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง

เมื่อ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ณัฐพล  ทองพั้ว ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทห่าร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง คือ ร.ท.สมเกียรติ  บ่องามผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more
next
prev