banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

เมื่อ วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐น. กำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ณ พุทธศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

Read more...

Featured News

กิจกรรมภายในหน่วย

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำด…

18 April, 2018

เมื่อ วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐น. กำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว ศูนย์การฝึกนักศึกษาว...

กิจกรรมภายในหน่วย

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เ…

18 April, 2018

เมื่อ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ณัฐพล  ทองพั้ว ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา...

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกกำลังพลสำรองเพ…

16 March, 2018

รับสมัครคัดเลือกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการ ณ ศฝ.นศท.มทบ.24

การฝึกศึกษา

คุณสมบัติการรับสมัคร นศท.

16 March, 2018

การสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร การสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร        - – - – - – - – - –...

 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อ…

18-04-2018 Hits:20 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อ วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐น. กำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ณ พุทธศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

Read more

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการ…

18-04-2018 Hits:19 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง

เมื่อ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ณัฐพล  ทองพั้ว ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทห่าร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง คือ ร.ท.สมเกียรติ  บ่องามผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more
next
prev